Jak na penzi?

Nejlepší je to s veselou a optimismem. Ten vám vydrží do doby, než dostanete výměr výše vaší měsíční penze od správy sociálního zabezpečení České republiky. Do té doby se dá jen odhadovat a modlit se. Jaká bude výše penzí, totiž závisí na mnoha faktorech a vzorce pro přesné stanovení penze jsou velice složité. Navíc se nyní každým rokem způsob stanovování výše penze pro nové penzisty mění.

Potřebné doklady

Abyste dostali přesný výpočet starobního důchodu, tak musíte správě sociálního zabezpečení předložit doklady o započtené odpracované době během vašeho života a celkově zaplacenou částku, odvedenou do systému sociálního zabezpečení z vaší mzdy za tuto dobu. Na základě toho lze penzi přesně spočítat. I samo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách popisuje, jakým způsobem lze výši penze co nejpřesněji odhadnout.

Marmel
</div>

<div class=