Co o Vás prozradí rodokmen

Každý z nás má svou osobní minulost. V dnešní rychlé době se však začíná klást větší důraz i na hlubší kořeny, které sahají tak daleko do minulosti, že už na ně bohužel paměť jednotlivce nestačí. Kde žili Vaši předkové, odkud pocházeli, kam se stěhovali a jaká místa byla spjata s jejich životem, to vše se můžeme dozvědět z různých historických pramenů. Pátrat na vlastní pěst však bývá velmi složité a výsledek takového osobního pátrání velmi často neodpovídá vynaloženému úsilí.

Z archivů a matrik

Tvorba rodokmenu je složitá komplexní činnost, která vyžaduje určitou praxi při práci s historickými prameny. Dozvíte se z nich vždy něco nového o svých příbuzných a předcích, je však potřeba dobře rozumět, jak na sebe jednotlivé zdroje odkazují a jak v nich vyhledávat konkrétní informace. Pokud stojíte o vyhledání linie svých předků, obraťte se na profesionální pomoc. Sledovat můžeme otcovskou linii, nebo se zaměřit na předky otce i matky. Vyhledané údaje budou zpracovány do přehledné a reprezentativní formy, například na pozadí staré fotografie.